FETVALAR

SORU:

Üç aylık boşanma iddeti içinde erkek karısına geri döndüğü takdirde yeni bir nikâha gerek duyulmuyor. O zaman bu nasıl bir boşanma sayılıyor? Tekrar boşanmak için bir nikâh daha gerekli değil mi?

Tarih: 24 Mart 2011

CEVAP:

Talak suresinde “talak” ile “tefrîk” kavramları; Bakara suresi 229 ve 231. âyetlerde ise “talak” ve “tesrîh” kavramları vardır. Tesrîh, Ahzab sûresi 28. ayette Nebîmizin eşleri için de kullanılmıştır. Talak, boşama; tefrîk veya tesrîh ise iddet bitiminde eşlerin ayrılmasıdır. Talakın vukuu/gerçekleşmesi; tefrîk veya tesrîh’e bağlı değildir. Bu, kadınları koruyucu bir işlemdir. Aksi takdirde birçok kimse karısını boşar, süre bitiminde ona döner ve bu işi sayısız kereler yapabilirdi. Talakın tefrike bağlı olmaması bu kapıyı kapamıştır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“O talak iki defa olur. Her birinden sonra kadını ya iyilikle tutmak, ya da güzellikle ayırmak gerekir.” (Bakara 2/229)

Kur’ân’daki talak sistemini, diğer hukuklardaki boşama sistemine göre değerlendirerek “yeni bir nikah olmadan yeni talak olmaz” demek Kur’ân’ın talak sistemine aykırıdır.


Etiketler: