FETVALAR

SORU:

Karısının zina ettiğini iddia eden biri bunu 4 şahitle başvurduğu mahkemede ispat edemiyor. Sonunda hâkim bu kişiye “Allah’ın laneti üzerime olsun” diye yemin ettiriyor ve boşanmayı onaylıyor. Fıkıh ilminde böyle bir şey var mıdır? Varsa bunun fıkıh ilmindeki adı nedir?

Tarih: 31 Mart 2010

CEVAP:

Kocanın karısını zina ile suçlaması ve bunu dört şahitle ispat edememesi halinde, hâkim önünde özel şekilde ve karşılıklı olarak yeminleşme anlamına gelen İslâm hukuku terimine liân denilir.

Bu konuda Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Kadınlarınızdan zina edenlere karşı içinizden dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse onları ölünceye veya Allah onlar için bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin.” (Nisa 4/15)

Allah Teâlâ Nûr suresinde ise şöyle buyurur:

“Karılarına zina suçu atan ve kendileri dışında şahitleri olmayanlar… Böyle birinin şahitliği, “Allah şahit kesinkes doğru söylüyorum” diye dört defa şahitlik etmesidir.

Beşincisinde, eğer yalan söylüyorsa Allah’ın lanetine uğramayı diler.

Kadından o azabı giderecek olan şu şekilde dört defa şahitlik etmesidir: “Allah şahit, kocam kesinkes yalan söylüyor.”

Beşincisinde, eğer doğru söylüyorsa Allah’ın gazabına uğramayı diler.” (Nur 24/6-9)

Burada erkeğin, “Allah şahit kesinkes doğru söylüyorum” diye verdiği her ifade bir şahitlik sayılmıştır. Bunu dört defa tekrarlaması, dört şahitlik sayılarak erkek, zina iftirası suçundan kurtulmaktadır.

Kadının, “Allah şahit, kocam kesinkes yalan söylüyor” demesi bir şahitlik sayılmıştır. Bunu dört kere tekrarlaması, dört şahitlik sayılarak cezadan kurtulmasını sağlamıştır. Böylece kocanın dört şahitliği kadının dört şahitliğine denk tutulmuş olmaktadır.

www.fetva.net/yazili-fetvalar/karisinin-kendisini-aldattigindan-emin-olan-koca-ne-yapmalidir.html


Etiketler: