FETVALAR

SORU:

Kur’an’a göre bir talağın/boşanmanın üç ayda tamamlanabileceğine dair bir delil var mıdır? İbn Teymiye buna da "bid’î talak" diyor. Ama birçok âlimin böyle olabileceğine dair açıklamaları var. Siz ne dersiniz?

Tarih: 23 Mart 2011

CEVAP:

Talak sûresinde boşamanın ölçüleri konmuş, Bakara 229. ayette de bu ölçülere göre talakın ancak iki kere olabileceği hükme bağlanmıştır. Dolayısıyla kadının iddet süresinin sonuna kadar birden fazla talak olamaz.

Mezheplere ait olduğu iddia edilerek fetvaya esas alınan görüşlerin birçoğunun Kur’an’a ve Sünnete uymadığı ve Müslümanları bağlamadığı açıktır. Bahsettiğiniz fetva da onlardandır.

Talak/boşanma konusunda geniş bilgi için lütfen aşağıdaki linkte bulunan yazıyı okuyunuz:

www.suleymaniyevakfi.org/kuran-arastirmalari/talak-erkegin-bosama-hakki.html


Etiketler: