FETVALAR

SORU:

İmam nikâhı nasıl düşer?

Tarih: 14 Ağustos 2009

CEVAP:

Allah Teâlâ, Talak sûresinde usulüne uygun bir boşanmayı şöyle tarif etmektedir:

“Ey Nebî! Kadınları boşayacağınızda onları iddetlerini gözeterek boşayın ve iddeti de siz sayın. Rabbiniz Allah’tan korkun. Apaçık bir hayâsızlık yapmaları hali bir yana, onları evlerinden çıkarmayın, kendileri de çıkmasınlar. Bunlar Allah’ın sınırlarıdır. Kim Allah’ın sınırlarını aşarsa şüphesiz kendine zulmetmiş olur. Bilemezsin, olur ki Allah bundan sonra bir durum ortaya çıkarıverir.

İddet müddetlerini doldurduklarında onları ya meşru ölçüler içerisinde tutun veya onlardan meşru ölçülere göre ayrılın. İçinizden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Şahitliği Allah için yapın. İşte bu, Allah’a ve ahiret gününe inananlara verilen öğüttür. Kim Allah’tan korkarsa Allah ona bir çıkış yolu ihsan eder. Ve ona beklemediği yerden rızık verir. Kim Allah’a güvenirse O, ona yeter. Şüphesiz Allah, emrini yerine getirendir. Allah her şey için bir ölçü koymuştur.” (Talak, 65/1-3)

Bu ayetlerde gösterilen şekilde bir boşanma olursa imam nikâhı düşer.

Bu konu ile ilgili olarak www.suleymaniyevakfi.org sitemizde yer alan “Talak (Erkeğin Boşama Hakkı)” ve “Kadının Evliliğe Son Verme Yetkisi (İftidâ)” başlıklı yazılarımızı okursanız daha geniş bilgi elde edebilirsiniz. Yazıların linkleri aşağıdadır:

www.suleymaniyevakfi.org/kuran-arastirmalari/talak-erkegin-bosama-hakki.html

www.suleymaniyevakfi.org/kuran-arastirmalari/kadinin-bosanmasi-iftid.html


Etiketler: