FETVALAR

SORU:

Nikâhtaki şahitlikte şahitlerin Müslüman olma şartı var mıdır?

Tarih: 03 Mayıs 2010

CEVAP:

Allah Teâlâ şöyle buyurur:

İçinizden evli olmayanlar ile erkek ve kadın esirlerinizden uygun durumda olanları nikâhlayın. Onlar yoksul iseler Allah, kendi ikramıyla onların ihtiyacını giderir. Allah’ın imkânları geniştir, bilir.” (Nûr, 24/32)

Bu ayet, evlendirme görevini bütün Müslümanlara vermiştir. Evlendirmede esas olan nikâh törenidir. Dolayısıyla o törende mümkün olduğu kadar daha çok Müslüman bulunmalı ki her biri Allah’ın bu emrini yerine getirmiş olsun. Bu sebeple nikâh, Müslümanların hazır bulunduğu bir törenle kıyılmalı, hepsi bu olaya şahit olmalıdır.

Nikâhta gayrimüslimler de bulunabilir. Ancak imkân olduğu sürece bir bölük müslümanın huzurunda nikâhın kıyılması gerekir.

Muhammed b. Hatıb el-Cumahî’den rivâyete göre, o şöyle demiştir: Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Haram olan nikâhla helal olan nikâh arasındaki ayırıcı özellik def çalmak ve evliliği/nikâhı duyurmaktır.” (Tirmizî, Nikâh, 6; İbn Mâce, Nikâh, 20; Nesâî, Nikâh, 72)

Âişe radıyallahu anha’dan rivayete göre, o öyle demiştir:  Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur.

“Nikâhı gizli değil ilan ederek yapın. Kalabalık yerler olan mescitler gibi kalabalıklarla yapın. Nikâh yapıldığı belli olması için de def çalın.” (Tirmizî, Nikâh, 6)


Etiketler: