FETVALAR

SORU:

Flört zina mıdır? El ele tutuşmak, beraber dolaşmak hangi kapsamda değerlendirilir?

Tarih: 24 Ağustos 2009

CEVAP:

Zina büyük günahların biridir. Değil onu yapmak ona yaklaşmak bile haram kılınmıştır. Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

“Zinaya yaklaşmayın. Çünkü o, çok çirkin bir iş ve kötü bir yoldur.” (İsrâ, 17/32)

Zina, aralarında nikâh olmayan bir erkekle bir bayanın cinsel ilişkiye girmesi demektir. Bunun dışında kalan el ele tutuşma, beraber dolaşma gibi şeyler kişiyi zinaya yaklaştıran şeylerdir ve yukarıdaki ayetle yasaklanmıştır.

Allah Teâlâ, bir de şöyle buyurmuştur:

“(Resulüm!) Mümin erkeklere söyle; bakışlarını kıssınlar, edep yerlerini (zinadan) korusunlar. Onlar için temiz olan budur.  Allah, onların ne yaptıklarından haberdardır.”

“Mümin kadınlara da söyle; bakışlarını kıssınlar ve edep yerlerini (zinadan) korusunlar…” (Nûr, 24/30-31)

Ayetlerde bakışlarla edep yerlerini koruma arasında ilişki kurulması önemlidir. Çünkü her şey bakışlarla başlar. Peygamberimizin bu konudaki değerlendirmesi şöyledir:

“Gözün zinası bakmaktır.” (Buhârî, İsti’zan, 12)

Bu sebeplerden dolayı zinadan korunduğumuz gibi zinaya götüren şeylerden de korunmamız gerekir.


Etiketler: