FETVALAR

SORU:

Bir erkeğin nikâhı altında olmayan bir kadınla ters ilişkiye girmesinin hükmü nedir? Bu davranış, fıkhen "zina" sayılır mı?

Tarih: 24 Ağustos 2009

CEVAP:

Allah Müslüman erkek ve kadınlara namuslarını korumalarını ve bakışlarını kısmalarını yani harama bakmamalarını emretmiştir.

“Mümin erkeklere söyle, gözlerini önlerine indirsinler ve avret yerlerini korusunlar. Böylesi kendileri için daha temizdir. Allah on­ların yaptıkları her şeyden haberdardır.

“Mümin kadınlara da söyle gözlerini sakınsınlar; edep yerlerini ve çevresini örtsünler. Görünen kısım dışındaki süslerini açmasınlar.  Başörtülerini yakaları üstüne kadar indirsinler. Kocaları,  babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, elleri altında bulunan esirler, ele bakar hale gelmiş ve erkekliği kalmamış kimselerle kadınların edep yerlerinin farkına varamamış çocuklar dışında hiç kimseye süslerini açmasınlar. Gizle­dikleri ziynetleri bilinsin diye ayaklarını da vurmasınlar. Hepiniz Al­lah yoluna dönün ey müminler ki, sıkıntılardan kurtulabilesiniz.” (Nûr, 24/30-31)

Allah Teâlâ hem zinayı, hem de ters ilişkiyi fuhuş sayarak yasaklamıştır. Bir âyet şöyledir:

“Lût’u da elçi gönderdik; kavmine şöyle demişti: “Sizden önce kimsenin yapmadığı fuhşu mu yapıyorsunuz?

Siz kadınlara değil, şehvetle erkeklere yanaşıyorsunuz. Aslında siz aşırılık eden bir toplumsunuz.” (A’r’af, 7/80-81)

“Zinaya yaklaşmayın, çünkü o bir fuhuş ve kötü bir yoldur.” (İsrâ, 17/32)

Bir önceki ayette görüldüğü gibi Allah, “zina etmeyin” değil “zinaya yaklaşmayın” diye emir vermiştir. Yaklaşmamak için aralarında nikâh olmayan bir kadınla erkeğin birbirinden uzak durması gerekir.

Bir kimsenin kendi eşiyle ters ilişkisi haramdır. Nikâhında olmayan bir kadınla ters ilişkiye girmekle de iki türlü haram işlemiş olur. Ayrıca “zinaya yaklaşmayın” emrini de çiğnemiş olur.

Zinanın cezası gerçekten çok büyüktür. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Onlar Allah ile birlikte başka ilaha dua etmezler. Haksız yere, Allah’ın haram kıldığı kimseyi öldürmezler ve zina da etmezler. Kim bunları yaparsa cezaya çarpılır. Ona kıyamet gününde kat kat azap verilir ve o azabın içinde alçaltılmış şekilde ebedî bırakılırlar.” (Furkân, 25/68-69).

Fakat tevbe edildiğinde ve artık düzgün davranışlar gösterildiğinde Allah bu cezayı affedecektir. Yukarıdaki ayetin devamı şöyledir:

“Ancak kim tevbe eder ve inanıp yararlı iş işlerse, işte Allah onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah bağışlar ve merhamet eder.” (Furkân, 25/70)

Lütfen aşağıdaki linki de tıklayınız:

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/islama-gore-hangi-tur-iliskiler-zina-sayiliyor.html


Etiketler: