FETVALAR

SORU:

“İçkinin faydalarından çok zararları vardır” ayetine sığınarak sağlık açısından alınacak alkol hakkında birçok yorum yapılıyor. Bu konuda bilgilerinize ihtiyacım var. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen Kur’an ve Sünnet Sempozyumu’nda konuşan bir dâhiliye doktoru ise içkinin vücuda hiç bir faydası olmadığını söylemişti. Alkollü içkiler bazı hastalıkların tedavisinde kullanılabilir mi? Bu konuda beni aydınlatırsanız sevinirim.

Tarih: 01 Nisan 2011

CEVAP:

İçki ve kumar hakkında Allah Teala şöyle buyurmuştur:

“Sana hamrı (sarhoşluk veren maddeleri) ve kumarı soruyorlar. De ki, her iki­sinde bü­yük günah ve in­sanlar için yarar­lar vardır. Ama bunların günahı yararlarından büyüktür…” (Bakara, 2/219)

Doktor tavsiyesine göre ölçülü alındığında bir kısım içkilerin bazı bünyelerin güçlenmesini sağlama­sı, önemli miktarlarda ticarî ve ekonomik gelirlerinin bulunması ve kullanana geçici zevk vermesi; kumarda bazılarının hiç zorlanmadan bedavadan mal ele geçirmesi, bu esnada piyasaya büyük oranlarda  para akışının sağlanması gibi hususlar bu ayette sayılan birtakım menfaat kapsamına girer. Fakat günahları bu tür yararlarından büyük olduğu için bunların Müslümanlar tarafından kullanılması asla ve asla caiz değildir.

Başka bir ayette Allah Teala şöyle buyurmuştur:

“Müminler! Sarhoş edici içkiler kumar, dikili taşlar ve fal okları şeytan işi pisliklerdir. Onlardan uzak durun ki umduğunuza kavuşasınız.

Şeytanın istediği tek şey sarhoş edici içkiler ve kumarla aranıza düşmanlık ve kin sokmak bir de  Allah’ın zikri (olan Kur’an)’dan ve namazdan sizi alıkoymaktır. Artık vazgeçersiniz değil mi?” (Maide, 5/ 90-91)

Tarık b. Süveyd, Hz. Peygambere şarap konusunda sordu. O da onu men etti. Soran adam: “Ama ben onu yalnızca ilaç ve tedavi için yapıyorum” deyince de: “O, ilaç değil, derttir” buyurdu. (Müslim, Eşribe, 12 (1984); Ebû Dâvûd, Tıp, 11.)

Ebu’d-Derdâ’dan rivayet olunduğuna göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Kuşkusuz Allah hastalığı da şifayı da yarattı ve her dert için bir derman yarattı. Binaenaleyh (Allah’ın yarattığı bu şifalı ilaçlarla) te­davi olmaya çalışınız, (fakat) haramla tedavi olmaya kalkışmayınız” buyurmuştur. (Ebu Davud, Tıp, 11)

Bu hadise göre içilmesi kesin olarak haram olan içki ve çeşitleri tedavi yöntemi olamaz. Bu gibi durumlarda başka tedavi yolları aramak gerekir.


Etiketler: