FETVALAR

SORU:

Bugün diş hekimliğinde iki sağlam dişin arasında bulunan boşluklar plastik, porselen, krom vs.den yapılan dişlerle doldurulmaktadır. Bunun için iki sağlam dişe kaplama yapılmak suretiyle araya yerleştirilen dişin sabit kalması temin edilmekte ve buna "köprü" ismi verilmektedir. Acaba Hanefî mezhebine göre bu şekilde diş yaptırılabilir mi?

Tarih: 10 Ağustos 2009

CEVAP:

Evet yaptırılabilir. (Bkz: Ibni Abidin, Reddü’l-Muhtar ale’d-Dürri’l-Muhtar haşiyesi, Matbaa-i Amire, c: 5, s: 318)


Etiketler: