FETVALAR

SORU:

İslam’a göre düğün caiz midir? Caiz değilse niçin değildir?

Tarih: 10 Ağustos 2009

CEVAP:

İslam’a göre düğün yapmak caizdir. Hatta def çalıp evliliği insanlara ilan etmek Nebîmiz tarafından emredilmiştir. Onun şöyle dediği rivayet edilmiştir:

 “Haram olan nikâhla helal olan nikâh arasındaki ayırıcı özellik, def çalmak ve evliliği/nikâhı duyurmaktır.” (Tirmizî, Nikâh, 6; İbn Mâce, Nikâh, 20; Nesâî, Nikâh, 72)

“Nikâhı gizli değil, ilan ederek yapın. Kalabalık yerler olan mescitler gibi kalabalıklarla yapın. Nikâh yapıldığı belli olması için de def çalın.” (Tirmizî, Nikâh, 6)

Dikkat edilecek şey, düğün yaparken dinin yasakladığı şeylerden kaçınmaktır. Birbirlerine haram olan kadın ve erkeklerin bir arada oynaması, çalgılarla komşuların rahatsız edilmesi gibi hususlardan kaçınmak gerekmektedir.


Etiketler: