FETVALAR

SORU:

Resûlullâh Efendimiz saçlarını uzatır mıydı?

Tarih: 06 Aralık 2018

CEVAP:

Nebîmizin saç şekilleri ile alakalı olarak hadis kitaplarında yer alan rivayetlerin bazıları şöyledir:

Hz. Âişe’den rivayete göre, o şöyle demiştir:

“Resûlullâh ve ben bir kaptan yıkanırdık. O’nun saçı kulak memesinden aşağı ve omuza dökülecek kadar da uzun değildi.” (Tirmizî, Libâs, 21)

Ümmü Hânî’den rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir:

“Resûlullâh, Mekke’ye geldiğinde saçı dört örgülü idi.” (Tirmizî, Libâs, 39; İbn Mâce, Libâs, 36; Nesâî, Zîne, 10)

Berâ b. Âzib’den rivayete göre, o şöyle demiştir:

“Kırmızı bir elbise içersinde Resûlullâh‘tan daha güzel bir kimse görmedim. Saçları omuzlarına kadar uzanmıştı, iki omuz arası genişçeydi boyu ise ne uzun nede kısa idi.” (Ebû Dâvûd, Libâs, 18; Tirmizî, Libâs, 4)

Enes b. Mâlik’ten rivayete göre: “Resûlullâh’ın saçları düz ve çok uzun da değil, kıvırcık ve kısa da değildi; O’nun saçları kulaklarıyla omuzu arasında idi. (Buhârî, Libâs, 68; Tirmizî, Libâs, 21; Nesâî, Zinet, 60)

Rivayetlere bakıldığında Nebîmizin saçlarını bazen uzattığı, bazen de  kısalttığı görülmektedir. Bu durum şöyle yorumlanmaktadır:

“(İmam) Nevevî’nin belirttiğine göre hadisler arasındaki bu farklılıklar Resûlul­lah Efendimiz’in saçlarının değişik zamanlarda değişik uzunlukta olu­şudur. Yani saçları uzadığı zaman omuzlarına doğru sarkardı, kısalttığın­da da kulak yumuşağına veya kulağının yarısına kadar varırdı. Değişik durumlardaki görünüşü farklı rivayetlerin gelişine sebep olmuştur.

Peygamber Efendimiz’in saçlarının her zaman aynı düzeyde olmayışı saç şeklinin, uyulacak bir sünnet olmadığına delâlet eder. Kanaatimizce saç konusunda dikkat edilecek nokta toplumun yadırganmayacağı ve kişi­ye yakışan bir saç şeklinin benimsenmesidir. Yalnız gayri müsümlerin mo­dellerine benzemek için saçlara onlar gibi şekil vermek de doğru değildir.” (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar, Necat Akdeniz, Şamil Yayınevi, İstanbul, 1989, c: 14, s. 257)

Erkeklerin saç uzatmasıyla alakalı fetvamız için lütfen aşağıdaki linki de inceleyiniz:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/erkeklerin-saclarini-uzatmalarinin-dinimizdeki-hukmu-nedir.html


Etiketler: