FETVALAR

SORU:

Erkeklerin saçlarını uzatmalarının dinimizdeki hükmü nedir?

Tarih: 23 Kasım 2012

CEVAP:

Dinimizde erkeklerin saçlarını uzatmalarını yasaklayan bir hüküm bulunmamaktadır. Sahih hadislerde Nebîmizin saçlarının kulak yumuşağına, kulağının yarısına veya omuzlarına kadar vardığı belirtilmektedir.

“Nevevî’nin belirttiğine göre hadisler arasındaki bu farklılıklar Resûlul­lah Efendimiz’in saçlarının değişik zamanlarda değişik uzunlukta olu­şudur. Yani saçları uzadığı zaman omuzlarına doğru sarkardı, kısalttığın­da da kulak yumuşağına veya kulağının yarısına kadar varırdı. Değişik durumlardaki görünüşü farklı rivayetlerin gelişine sebep olmuştur.

Peygamber Efendimiz’in saçlarının her zaman aynı düzeyde olmayışı saç şeklinin, uyulacak bir sünnet olmadığına delâlet eder.” (Sünen-i Ebu Davud Terceme ve Şerhi, Necati Yeniel, Hüseyin Kayapınar, Necat Akdeniz, Şamil Yayınevi, İstanbul, 1989, c: 14, s: 257.)

Giyim kuşam, saç ve sakal gibi hususlarda Nebîmizin bizlere öğrettiği iki husus vardır:

Birincisi temizliktir. Yani saç uzatılacaksa mutlaka temiz tutulmalı, yani bakımlı olmalıdır.

İkincisi de gayrimüslimlere benzememektir. Özellikle saçın kesim şekli Müslümanı gayrimüslime benzetiyorsa ondan da sakınmak gerekir.

Ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki linki de tıklayınız:

www.fetva.net/suslenme/resulullahin-saclari-nasildi-uzun-muydu-kisa-mi.html


Etiketler: