FETVALAR

SORU:

Bir arkadaşım Hristiyanlığın simgesi olan haç işaretini sadece beğendiği için süs olarak takmak istiyor, takabilir mi hocam?

Tarih: 21 Ağustos 2009

CEVAP:

Hayır takamaz. Çünkü haç bir dinin, Hristiyanlığın, sembolüdür. Müslüman bir insan hangi niyetle olursa olsun başka bir dini temsil eden sembolleri boynuna takamaz. Peygamberimiz döneminde sahabeden Adiyy b. Hatim boynuna takılı altın bir haçla Peygamberimizin yanına girince, Peygamberimiz de ona: “Adiyy! At o putu” dedi.” (Tirmizî, Tefsîr’ul-Kur’ân, 10 )

Ayrıca peygamberimizin şu hadislerini de unutmamak gerekmektedir:

“Kim bir kavme benzerse artık o onlardandır.” (Ebu Davud, Libas, 4)

“Bizden başkasına benzeyen bizden değildir.” (Tirmizi, İsti’zân, 7)


Etiketler: