FETVALAR

SORU:

Helak olan Lut Kavmi ile ilgili hadis-i şerif var mıdır? Lut gölünden çıkan tuzu kullanmakta bir sakınca var mıdır hocam? İçeriğinde Lut Gölü tuzu bulunan bir krem kullanacağım. Ama bazı arkadaşlar helak olan o kavimden kalan herhangi bir şeyin kullanımının haram olduğunu ve bununla ilgili hadis-i şerifler olduğunu söylediler. İnternetten baktım fakat bununla ilgili bir hadis-i şerife rastlamadım. Sizden bu konuda bana yardımcı olmanızı istiyorum.

Tarih: 23 Şubat 2011

CEVAP:

Lut kavminin helaki ile ilgili olarak Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Gün doğarken büyük bir gürültüyle sarsıldılar.

Oranın altını üstüne getirdik. Üzerlerine pişmiş balçıktan taşlar yağdırdık

Kalıntı arayanlar için bunda kesin belgeler vardır.

Orası bugün bir yol üzerinde durmaktadır.

Bunda inananlar için de kesin bir belge vardır.” (Hicr, 15/73-77)

Kur’an’da kendilerinden Ashabü’l-Hicr ve Semud Kavmi diye de bahsedilen Salih aleyhisselamın kavminin bulunduğu ve helak edildiği yer hakkında Peygamberimizden rivayet edilen şöyle bir hadis bulunmaktadır:

Abdul­lah İbn Ömer’den: Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem –Ashâbü’l-Hicr hakkında- şöyle buyurdu:

“Ağlayıcılar olmanız müs­tesna, sakın azaba uğratılmış olan şu kavmin yurduna girmeyiniz. Eğer ağlayıcılar değilseniz, onlara isabet eden azabın sizlere de isabet et­memesi için, onların yurtlarına girmeyiniz.” (Buhari, Salât, 53)

Bu ayet ve hadisi birlikte değerlendirdiğimizde helak edilen kavimlerin kalıntılarının insanlar için birer ibret vesikaları olduğunu, bu yüzden ibret almak maksadıyla buraların ziyaret edilebileceği anlaşılmakta fakat başka sebeplerle oralarda bulunmak tavsiye edilmemektedir.

Bugün “Ölüdeniz olarak bilinen Lut gölünün suyu, İsrail ve Ürdün kıyılarındaki arıtma tesislerinde ayrıştırılmakta ve içerdiği kimyasal maddeler ya sanayide kullanılmakta ya da ihraç edilmektedir.” (Mustafa L. Bilge, “Lut Gölü”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 27, s: 230)

Hadisteki yasak bunu kapsamamaktadır. Dolayısıyla içinde Lut gölü tuzu bulunan kremleri kullanmakta bir sakınca yoktur.


Etiketler: