FETVALAR

SORU:

Boşanmayla ilgili yazılarınızı okudum. Bu konuyu arkadaşlarla tartışırken aramızda farklı düşünceler oluştu. "Talak ikidir" sözünü ben bir çift iki kez boşanabilir ve tekrar evlenebilir, üçüncüden sonra hanımın bir başkasıyla evlenmeden tekrar eski eşiyle evlenmesinin yasak olduğu şeklinde anladım. Bazı arkadaşlar iddet dönemi içinde barışılmaz ve kesin boşanma olursa, bu durumda eski eşiyle tekrar evlenemeyeceğini; ancak başka biri ile evlenir ve boşanırsa eski eşiyle tekrar evlenebileceğini söylediler. Bir kez boşanma gerçekleşmiş ve iddet süresi içinde barışılmamışsa aynı kişiyle tekrar evlenmesi için bir başkasıyla evlenip bu evliliği de yürütemeyip boşanmış olması mı lazım? Bu konuyu aydınlatırsanız sevinirim.

Tarih: 06 Ağustos 2009

CEVAP:

Talak suresinin ilk ayetlerini okursanız, Allah Teâlâ o ayetlerde bir boşanmanın nasıl olacağını tarif etmektedir. O ayetlere uygun boşanma sadece bir boşanma kabul edilir. İddet içerisinde erkek karısına dönmek isterse dönebilir. Allah şöyle buyurmuştur:

“Eğer kocalar barışmak isterlerse, boşanmış oldukları kadınları almaya daha fazla hak sahibidirler.” (Bakara, 2/228)

Sizin bildiğiniz doğrudur. Bu durum iki kere tekrarlandıktan sonra eşler üçüncü kez boşanmışlarsa işte o zaman kadın bir başka erkekle evlenmeden bir daha eski kocasına helal olmaz.

“Eğer erkek kadını üçüncü defa boşarsa, ondan sonra kadın bir başka erkekle evlenmedikçe onu alması kendisine helal olmaz. O evlendiği erkek, o kadını boşarsa, her iki taraf da Allah’ın sınırlarını muhafaza edeceklerine inandıkları taktirde, evlenmelerinde bir sakınca yoktur.” (Bakara, 2/230)


Etiketler: