FETVALAR

SORU:

İslam dinine göre bir kadının örtünmesi gereken yer­leri nereleridir, delilleriyle birlikte bildirir misiniz?

Tarih: 11 Ağustos 2009

CEVAP:

Bir kadın, aralarında ebedi evlenme yasağı bulunan baba­sına, dedesine, amcasına, kardeşine, kız ve erkek kardeşlerinin oğullarına, kendi oğluna, oğullarının ve kızlarının oğullarına, kocasının babasına ve kocasının başka kadından olan oğluna ve kızının kocasına saçlarını, boynunu, göğsünü, kollarını, diz kapa­ğından aşağı baldırını ve ayaklarını gösterebilirler. Bu gibi kişile­rin yanında karnını, göğüslerini, sırtını ve dizkapağı ile göbeğinin arasını örtmek zorundadır.

Bir kadın, kendisiyle arasında ebedi evlenme yasağı bulun­mayan kişilerin yanında yalnızca yüzünü ve ellerini açık bulun­durabilir. Buna göre bir müslüman kadın nasıl yabancı erkekler yanında yüzü ve elleri dışında bütün organlarını kapamak zo­runda ise, amcasının oğlu, dayısının oğlu, teyzesinin ve halasının oğlu ya da kız kardeşinin kocası gibi aralarında kan bağı ya da sıhrî akrabalık bulunan erkekler yanında da yalnızca yüzünü ve ellerini açık bulundurulabilir. Bir müslüman kadının böyle dav­ranması kendisine farzdır. Allah Teâlâ Nur Suresinin 31. aye­tinde şöyle buyurur:

“Mümin kadınlara da söyle gözlerini sakınsınlar; edep yerlerini ve çevresini örtsünler. Görünen kısım dışındaki süslerini açmasınlar.  Başörtülerini yakaları üstüne kadar indirsinler. Kocaları,  babaları, kocalarının babaları, oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları, elleri altında bulunan esirler, ele bakar hale gelmiş ve erkekliği kalmamış kimselerle kadınların edep yerlerinin farkına varamamış çocuklar dışında hiç kimseye süslerini açmasınlar…” (Nûr, 24/31)

Kadınların süsleri, saçlardaki taç ve boncuklar, kulaklardaki küpe, yüzdeki sürme ve boyalar, boyundaki gerdanlık, kollarda pazubend ve bilezikler, ellerde yüzük, kına, ayaklarda halhal ve diğer süslerdir. Bu süslerin bulundukları yerlerin örtülmesi farz­dır. Ancak nefes almak için burnun, konuşmak için ağzın, ta­nınmak için yüzün, tutmak için de elin açık olmasına ihtiyaç vardır. Bunlar görünenlerden sayılmıştır. Bu sebeple kadının elini ve yüzünü erkekler yanında açması haram değildir. Normal olarak zinet eşyaları takılabilen organlarını da ayette tek tek belir­tilen yakınlarına gösterebilir.

Kadınların ayaklarını vurmaları, erkeklerin ilgisini çekmek için yaptıkları bir davranıştır. Bu, ya yürüyüş biçimlerini değişti­rerek ya da ayaklarını yere vurup zinet eşyalarının sesinin duyu­rulmasını sağlayarak yapılır.

Geniş bilgi için lütfen aşağıdaki linkte bulunan Başörtüsü ve Örtünme başlıklı yazıyı okuyunuz:

www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/basortusu-ve-ortunme.html


Etiketler: