FETVALAR

SORU:

Kadınlar, yüzlerini peçe ya da benzeri bir şeyle örtmeli midirler? Yoksa yalnızca vücutlarını ve saçlarını örtmeleri yeterli mi?

Tarih: 12 Eylül 2011

CEVAP:

Kadınların, yüzlerini peçe veya benzeri şeyle örtmeleri gerekmez.  Ahzâb sûresinin 52. ayetinde Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellem’e hitaben şöyle buyrulmaktadır:

“Bunlardan sonra başka kadınlar al­mak ya da bunları boşayıp da yerlerine başkaları ile evlenmek sana helal olmaz; güzellikleri hoşuna gitse bile …”

Bir insan; ancak yü­zünü gördüğü kadının güzelliğinden hoşlanacağından bu ayet, kadı­nın yüzünün görülebileceğini göstermektedir. (Ebûbekr el-Cessâs, Ahkâmu’l-Kur’ân, Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, Beyrut, 1335 h., c: 3, s. 316.)

Bir gün Halife Ömer radıyallâhu anh hutbede, “Dikkatli olun, kadınların mehirlerini artırmayın.” dedi. Bunun üzerine yanakları esmer kırmızısı bir kadın, hemen söze karıştı ve şöyle dedi: “Bu, senin görüşün mü; yoksa Resûlullâh’tan mı duydun? Biz, Allah Teâlâ’nın kita­bında senin söylediğinin aksini buluyoruz. Allah Teâlâ, şöyle bu­yuruyor:

“Eğer bir kadını boşayıp yerine başka bir kadını almak isti­yorsanız ilkine kantar yükü altın vermiş de olsanız hiçbir parçasını geri almayın.” (Nisâ, 4/20)

Ömer (ra), bir ara şaşkınlaştı ve şöyle dedi: “Herkes Ömer’den daha anlayışlı;  evlerindeki kadınlar bile!

Kadının yanaklarının esmer kırmızısı ol­duğu belirtildiğine göre demek ki kadının yüzü kapalı değildi.

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/kadin-en-uygun-bir-sekilde-pece-takarak-mi-ortunebilir.html

Aşağıdaki linkte bulunan Başörtüsü ve Örtünme adlı yazıdan, kadınların örtünmesi ile ilgili daha geniş bilgiye ulaşabilirsiniz.

www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/basortusu-ve-ortunme.html


Etiketler: