FETVALAR

SORU:

Kur’an’da (33/59) geçen “celâbîb” kelimesi çarşaf anlamına mı gelir?

Tarih: 11 Ağustos 2009

CEVAP:

“Celâbib” kelimesi “Cilbâb” kelimesinin çoğuludur.

Kamus’da Cilbâb;

a- Gömlek,

b- Kadınlara mahsus bir çeşit geniş elbise, çardan küçüktür ve Türkçede üst­lük diye de tabir edilir.

c- Bazılarına göre çar ki bizim memleketimizde ferace karşı­lığıdır.

d- Bazı lügatçilere göre kadın baş örtüsü manalarına gelir.

Buna göre Kur’an-ı Kerim’de geçen “Celâbib” kelimesinin örtünme gayesini temine elverişli herhangi bir dış elbise olarak kabul edilmesi uygun olacaktır. Bunlarla birlikte çarşaf en iyi dış el­bise olarak kabul edilebilir. Ama çarşaf giymeyip de başka elbiselerle örtünen kadın­lar da Allah’ın emrini yerine ge­tirmiş olurlar.

Çarşaf ve benzerleri dışında kalan manto vs. gibi kadın dış giyimleri için de “Ne kadar bol olursa olsun Yahudi ve Hristiyanların modası olduğu için örtü sayılmaz” denmektedir. Hâlbuki İs­lam’da belli bir model elbise yoktur. Örtün­meye elverişli olduk­tan sonra Hristiyan modası da olsa tesettüre kâfi gelir. An­cak İs­lam geleneğine göre giyinmek elbette daha güzel olur.

Netice olarak İslam’da belli bir elbise modeli yoktur. Önemli olan kadının, dinimizin emirlerine uygun bir şekilde örtünmesi­dir.

Geniş bilgi için lütfen aşağıdaki linkte bulunan Başörtüsü ve Örtünme başlıklı yazıyı okuyunuz:

www.suleymaniyevakfi.org/arastirmalar/basortusu-ve-ortunme.html


Etiketler: