FETVALAR

SORU:

Kadınların örtünmesinin sebebi nedir?

Tarih: 11 Ağustos 2009

CEVAP:

Faizde olduğu gibi, kadınların örtünmesinde de esas sebep, Allah Teâlâ’nın emridir. Fakat gönlün yatışması için başka sebepler de araştırılabilir. Bunlardan bir kısmını şöyle sıralayabiliriz:

a) Kadınlar vücutlarını göstermeye, erkekler de kadın vücu­duna bakmaya meraklıdırlar. Bu bakışmalar konuşmaya, konuş­malar daha ileri giderek ahlak dışı durumların meydana gelme­sine sebep olabilir. Zinanın yaygınlaşması, nesil­lerin bozulması hep kadın-erkek ilişkilerindeki dengesizlikten kaynaklanmakta­dır. Kıyafet ve örtünme, kadın erkek ilişkileri arasında bir denge meydana getir­mektedir. Böylece kadının erkeğe gösterebileceği yerler ile erkeğin bakabileceği yerler asgarî ölçüler içerisine so­kulmuş olmaktadır.

b) Bazı düşük ahlaklı kişilerin de kadınlara sataştıkları bir gerçektir. Örtünme, onlara bir ağırbaşlılık kazandırdığı için Böyleleri örtülü kadınlara sataşmaya cesaret edemezler ve kadınlar bu sayede rahat dolaşma fırsatı bulurlar.


Etiketler: