FETVALAR

SORU:

Peygamberimizin eşlerinden Reyhâne validemizin başını örtmediği söyleniyor. Doğru mudur?

Tarih: 29 Kasım 2010

CEVAP:

Bazı zayıf rivayetlere göre Yahudi Benî Kurayza kabilesinden esir alınan Reyhâne validemizin cariye olarak kaldığı ve Müslüman olmadığı söylenmiştir. Ama gerçekte Peygamberimizin eşlerinden gayrimüslim olanı yoktur. Bir Müslüman eş üzerine gayrimüslim bir cariyeyi nikâhlamak, Nisa 25 ve Bakara 221. ayetlere göre zaten haramdır.

Reyhâne validemiz Peygamberimizin teklifi ile Müslüman olmuş, onunla evlenmiş, mehrine karşılık olarak da Peygamberimiz onu hürriyetine kavuşturmuştur. (Bkz: Hayati Yılmaz, “Reyhâne bint Şem’ûn”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 35, s: 42)

Ayrıca Ahzâb Suresi’nin 59. ayetine göre Peygamberimizin eşlerinden hiçbirisinin başının açık olması mümkün değildir. Kaldı ki o ayette “Ey Peygamber; eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle: cilbablarını üzerlerine sıkıca örtünsünler.” Buyurularak örtünmeleri istenen kadınlar arasında hür-cariye ayrımı yapılmamıştır. Dolayısıyla Reyhâne validemizin hür değil de cariye olarak kaldığı kabul edilse bile “ben hür kadınlar gibi başımı örtmek istemem” dediğine dair rivayetin kabul edilmesi kesinlikle mümkün değildir.

Sonuç olarak Reyhâne validemiz, Peygamberimizin diğer eşleri gibi Müslüman olmuş ve yine onlar gibi başını örtmüştür.


Etiketler: