FETVALAR

SORU:

“Nûr sûresi’nin 31. ayetinde verilen emir başın değil, yaka açıklığının örtülmesidir. Dolayısıyla başın örtülmesi şart değildir” deniyor. Bu söylem Kur’an’a uygun mudur?

Tarih: 25 Eylül 2018

CEVAP:

Bu iddiayı dile getirenler Nûr sûresi 31. ayette “humurihinne (خُمُرِهِنَّ)” şeklinde çoğul hali geçen hımâr (خمار) kelimesinin ‘başörtüsü’ değil sadece ‘örtü’ anlamında olduğunu söylemektedirler. Bu sebeple de hımâr ile örtülmesi gereken yerin baş değil, sadece göğüs ya da yaka açıklığı olduğunu dile getirmektedirler.

Nûr sûresi’nin 31. ayetinin ilgili kısmı şöyledir:

Mümin kadınlara da söyle (…) Başörtülerinin bir kısmını yakalarının üstüne vursunlar…” (Nûr, 24/31)

Bütün Arapça sözlükler ittifakla hımâr kelimesinin ‘kadının başörtüsü’ anlamında olduğunu belirtmektedirler. (Bu konudaki açıklamamız için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:)

www.fetva.net/giyim-kusam/nur-suresi-31-ayette-gecen-himar-kelimesi-basortusu-anlamina-mi-geliyor.html

Ancak bir an için ayetteki hımâr kelimesinin iddia edildiği gibi ‘başörtüsü’ değil de sadece ‘örtü’ anlamına geldiğini varsaysak bile yine başın örtülmesi gerektiği sonucuna varmamız kaçınılmazdır. Zira cümle şöyle olacaktır: “Örtülerinin bir kısmını yakalarının üstüne vursunlar.” Sadece “örtüleri” ifadesi bile mevcut özel bir örtünün bulunduğunu göstermesi için yeterlidir. Bir bölümü yakayı örtecek olan tek özel örtü, ancak başörtüsü olabilir. Çünkü aksi takdirde gömleğin yakasını kapatmaktan ya da kapalı yakası olan giysiler giymekten bahsedilmesi gerekli ve yeterli olacaktı; ancak öyle olmamıştır. Diğer bir deyişle ayetin emri, yalnızca yaka açığını kapatmak olsaydı bu emir direkt olarak verilir, yaka açıklığının (ceyb) kapatılması emredilirdi. Böyle yapılmayıp “yakayı hımâr ile kapatın” denmesinin bir anlamı olmak zorundadır. Dolayısıyla bir kişi, bu ifadenin geçtiği Kitabın bir insan tarafından yazılmadığını düşünüyorsa hımâr kelimesinin niçin kullanıldığına dair makul bir gerekçe bulmak zorundadır! Allah’ın Kitabında hiçbir kelime boş yere kullanılmaz.

“Şapkanın bir kısmını ensene indir” dendiğinde başın örtülü olduğunu ya da şapkanın başta olduğunu söylemeye gerek yoktur. Hatta kimse “kafandaki şapkayı ensene indir” de demez. Böyle denmesi için emre muhatap olan kişinin elinde başka bir şapka daha olması gerekir. Tıpkı bunun gibi; “başörtünüzle başınızı örtün!” emri tüm dillerde saçma olacaktır. Başörtüsü ile başın örtülmesi dışında ilave bir şey yapılması gerekiyorsa bu ayrıca belirtilir.

Bir de eğer ayette hımâr başörtüsü değil de herhangi bir örtü anlamında olsaydı ayetin emri gereği yakayı başka bir şekilde kapatmak, mesela gömlekle ya da yakalı bir kazakla kapatmak bile yeterli ve caiz olmazdı. Mutlaka bir örtü kullanmak ve hatta hımâr denen örtü her ne ise ondan kullanmak şart olur, aksi halde emir yerine getirilmiş olmazdı!

HAZIRLAYAN: Erdem Uygan

Başörtüsü konusunda ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki linkte bulunan çalışmayı inceleyiniz:

erdemuygan.com/wp-content/uploads/2018/08/Kuranda-H%C4%B1ma%CC%82r-Bas%CC%A7o%CC%88rtu%CC%88su%CC%88.pdf


Etiketler: