FETVALAR

SORU:

İmam nikâhının dindeki yeri nedir?

Tarih: 14 Ağustos 2009

CEVAP:

Nikâh, aralarında evlenme engeli olmayan kadınla erkeğin evlenme kararlarını şahitler huzurunda açıklamalarından ibarettir. Dini nikâh, dinimizin öngördüğü şartlara uyularak kıyılan nikâhtır. Bunun, şahitlerin ve karı-koca adayının durumu, kocanın kadına mehir ödeme yükümlülüğü ve velinin onayı gibi Medeni Kanunda bulunmayan tarafları vardır.

Ayrıca Medeni Kanun, sütkardeşliğini ve din farkını evlenmeye engel saymaz.

Bunlar hem dinimizin yüklediği hak ve sorumluluklar hem de psikolojik bakımdan medeni nikâhın yeterli görülmemesine sebep olmaktadır.


Etiketler: