FETVALAR

SORU:

"Hiç bir peygamber yoktur ki yaşamı boyunca çobanlık etmiş olmasın" hadisi sahih midir? Buna göre birer hükümdar olan Davud ve Süleyman peygamberler de çobanlık yapmış mıdır?

Tarih: 13 Ağustos 2009

CEVAP:

Ebû Hureyre radıyallahu anh’ın rivayet ettiği bir hadise göre Peygamber sallallâhu aleyhi ve sellem:

–  “Allah Teâlâ hiçbir peygamber göndermemiştir ki davar çobanlığı yapmış olmasın” buyurdu.

Bunun üzerine sahâbîleri:

–  Sen de mi? diye sordular.

Peygamberimiz:

–  “Evet, ben de Mekke ahâlîsi için karârît üzerine (ücretle) koyun gü­derdim” buyurdu. (Buhârî, İcâre, 2)

Görüldüğü gibi hadis Buhârî hadisidir, senet açısından sahihtir. Hadiste herhangi bir peygamberin bundan istisnası olduğu bildirilmemiştir. Hatta Buhârî hadislerini şerh eden İbn Hacer’in Fethu’l-Bârî adlı kitabında, Nesâî’ye dayanılarak yer verilen bir rivayette Musa ve Davud aleyhisselamın çobanlık yaptıkları açık bir şekilde bildirilmiştir. (İbn Hacer, Fethu’l-Bârî, c: 10, s: 4, “Kitâbu’l-İcâre”, ikinci bâb, 2262. hadisin şerhi )


Etiketler: