FETVALAR

SORU:

Okuduğum bir hadiste peygamberimiz şöyle bir dua yapıyor : "Ya Rabbi! Bilmeyerek şirk koştuysam affına sığınırım. Ya Rabbi! Bilerek şirk koşmaktan yine sana sığınırım." Bu hadisten insanın bilmeyerek de şirk koşabileceği çıkıyor. Bu hadis hakkında bilgi verir misiniz?

Tarih: 09 Ekim 2009

CEVAP:

Peygamberimizin yukarıdaki duayı ashabına öğrettiğine dair bazı hadis kitaplarında rivayetler yer almaktadır. Fakat bunların neredeyse tamamının senedinde problem vardır. (Bkz: el-Heysemi, Mecmeu’z-Zevâid, c: 10, s: 223-224.) Bu açıdan adı geçen hadis senet açısından zayıftır. Fakat Hucurat suresinde seslerini/görüşlerini Peygamberimizin sesinden fazla yükseltenler, Allah tarafından “farkında/şuurunda olmadan amellerinin boşa gideceği” şeklinde tehdit edilmişlerdir. (Bkz: Hucurat, 49/2) Demek ki bu ayete göre insanlar bazen farkında olmasalar dahi yaptıkları yanlış şeyler yüzünden amellerini yok ettirebilir, boşa çıkartabilirler. Kur’an- ı Kerim’e göre bütün amelleri boşa çıkaran günah ise, dinin en büyük günah saydığı şirktir. (Bkz: Maide, 5/5; En’am, 6/88; Hud, 11/16; Zümer, 39/65)
 
Bu açıdan bahsettiğiniz hadis senet açısından her ne kadar zayıf olsa da bu ayetle uyuşmaktadır.


Etiketler: