FETVALAR

SORU:

“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim” hadisi sahih midir? Kur’an’da bir karşılığı var mıdır?

Tarih: 15 Nisan 2013

CEVAP:

Resûlullâh sallallâhu aleyhi ve sellemin şöyle dediği rivayet edilmiştir:

“Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim.” (Muvatta, Hüsnü’l-Hulk, 8; Ahmed b. Hanbel, 2/381)

Hadisçiler, bu rivayetin hadis teknikleri açısından sorunlu olmadığını, rivayet zincirinin (isnadının) güzel olduğunu söylemişlerdir.

Allah Teâlâ, Kur’an-ı Kerim’de Peygamberimiz hakkında şöyle buyurmuştur:

“Ve şüphesiz sen büyük bir ahlak üzerindesin.” (Kalem, 68/4)

“Şüphesiz ki Allah’a, ahiret gününe iman edenlerle Allah’ı çok anan kimseler için Allah’ın elçisinde güzel bir örnek vardır.” (Ahzâb, 33/21)

Peygamber (sav)’in ahlakının ne olduğunu, nasıl olduğunu göstermesi açısından Aişe validemizden nakledilen şu rivayet oldukça önemlidir:

Bir adam: “Ey müminlerin annesi! Bize Allah’ın Resulünün ahlakından bahseder misin?” dedi. O da: “Sen hiç Kur’an okumuyor musun?” diye sordu. Adam: “Tabi ki okuyorum.” diye cevap verince Aişe de: “Onun ahlakı, Kur’an (ahlakı) idi.” dedi. (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 139 (746).

Kur’an-ı Kerim Allah’ın son kitabıdır. Onun içinde bulunan ibadet ve ahlak esaslarında asla bir eksilme veya fazlalaşma olmayacaktır. En son inen ayette Allah Teala: “Bugün dininizi olgunlaştırdım ve size olan nimetimi tamamladım.” buyurmuştur. (Mâide, 5/3)  Yukarıdaki hadiste de esas olarak vurgulanan husus budur. Bu kitabın kendisine verildiği Peygamberimiz de onu bir hayat rehberi edinmiş, onun ahlakı ile ahlaklanmış, bütün ahlaki güzellikler onun şahsında vücut bulmuş ve bu yüzden her konuda müminlere örnek gösterilmiştir.


Etiketler: