FETVALAR

SORU:

Bir hoca efendi vaazının bir bölümünde Peygamber Efendimizin cennette Meryem Validemiz ile evleneceğinden bahsetti. Delil olarak da bir hadisten bahsetti. Bunun aslı var mıdır?

Tarih: 13 Ağustos 2009

CEVAP:

Taberânî gibi bazı kaynaklarda Nebîmiz Muhammed aeyhisselamın cennette Meryem validemiz, Firavunun mü’min olan karısı Asiye ve Musa aleyhisselamın kız kardeşi Gülsüm ile evleneceğine dair bazı hadisler rivayet edilmektedir. Bu hadisler Kur’an’a terstir. Çünkü Allah Teala Nebimiz’e şöyle bir emir vermiştir:

“(Ya Muhammed) De ki: Ben resullerin /Allah’ın elçilerinin ilki değilim. Bana da size de ne yapılacağını bilmem. Ben sadece bana vahyedilene uyarım. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım.” (Ahkaf 46/9)

İddia edilen evliliklerle ilgili olarak Kur’an’da en küçük bir işaret yoktur. Bu sebeple kimse böyle bir iddiada bulunamaz. Bu konu ile ilgili rivayet edilen hadisler de doğru kabul edilemez. Zaten hadis âlimleri, yukarıdaki rivayetlerin delil alınamayacak derecede zayıf olduğunu belirtmişlerdir. (Bkz. el-Heysemî, Mecmau’z-Zevâid ve Menbau’l-Fevâid, c: 9, s: 218)


Etiketler: