FETVALAR

SORU:

Cennet anaların ayakları altındadır hadisi uydurma bir hadis midir?

Tarih: 03 Kasım 2009

CEVAP:

Muâviye İbn Câhime’nin anlattığına göre; Câhime radıyallahu anh Peygamber aleyhissalâtu vesselâma gelir ve: “Ey Allah’ın Resulü, ben gazveye (cihad) katılmak istiyorum, bu konuda sizinle istişare etmeye geldim” der. Resûlullah aleyhissalâtu vesselâm: “Annen var mı?” diye sorar. “Evet” deyince, “Öyleyse ondan ayrılma, zira cennet onun ayağının altındadır” buyurur. (Nesâî, Cihâd, 12)
 
Görüldüğü gibi hadis Kütüb-ü Sitte’de yer almaktadır. Mevzu/uydurma değildir. Fakat hadis âlimlerinden Hâkim bu hadisin muzdarip* olduğunu belirtmektedir. (Bkz.: İsmail b. Muhammed el-Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 3. bs., Beyrut, 1988, c. 1 s. 335, hadis no: 1078)
 
Hadis senet yönünden zayıf olsa da mana yönünden sahih görünmektedir. Zira Kur’an-ı Kerim’e bakıldığında birçok ayette Allah’a imandan sonra ana-babaya iyilik etmek emredilmektedir. Dolayısıyla cennete giden yol da onların önünden geçmektedir.
 
* Muzdarip Hadis: Birbirine metin veya senet itibarıyla bir ya da daha fazla ravi tarafından, aralarını cem ve telif etme imkânı olmayacak şekilde farklı biçimde rivayet edilen hadis.


Etiketler: