FETVALAR

SORU:

"Namaz mü'minin miracıdır" sözü hadis midir? Hadisse sahih midir?

Tarih: 10 Temmuz 2010

CEVAP:

“Namaz mü’minin miracıdır” sözü her ne kadar mana açısından doğru olsa da hadis kaynaklarında yer almamış, Peygamberimize ait bir söz olduğu tespit edilememiştir.

Bu söz Fahreddin er-Râzî ve Alûsî gibi tefsirlerde bulunmaktadır. Râzî, bunu bir hadis olarak nakletmekte ise de nerede geçtiğini ve kimden rivayet edildiğini söylememektedir. (Bkz: Fahreddin Râzî, et-Tefsîru’l-Kebîr, c: 1, s: 226, Sureden Çıkarılan Akli İncelikler bölümü; Âlûsî, Rûhu’l-Meânî, c: 10, s: 453, Tevbe suresi 74. ayetin tefsiri)

Peygamberimizin bir hadisi şeriflerinde kulun Allah’a en yakın yerinin secde olduğunu belirtmesi, namaz kılan her mü’minin manen miraca erdiği şeklinde yorumlanmıştır.

Ebû Hureyre radıyallâhu anh anlatıyor: Resûlullâh aleyhissalâtu vesselâm buyurdular ki:

“Kul Rabbine en ziyade secdede iken yakın olur, öyle ise secdede duayı çok yapın.” (Müslim, Salât, 215, (482); Ebû Dâvud, Salât, 152.)

Bu hadis, “… Secde et ve Allah’a yakınlaş.” (Alak, 96/19) ayetinden çıkarılmış doğru bir hükümdür.


Etiketler: