FETVALAR

SORU:

Bir hoca televizyonda şöyle bir hadis olduğunu söyledi: “Bir mezarlıktan geçerken 11 defa İhlâs okursanız o mezarlıkta yatanların sayısı adedince günahlarınız affedilir.” Gerçekten de böyle bir hadis var mıdır?

Tarih: 05 Haziran 2013

CEVAP:

İlgili rivayetin metni şöyledir:

من مر على المقابر فقرأ فيها إحدى عشرة مرة : {قل هو الله أحد} ثم وهب أجره للأموات؛ أعطي من الأجر بعدد الأموات

 “Kim mezarlıklardan geçer ve orada 11 defa İhlâs sûresini okur da sevabını ölmüşlere bağışlarsa ölüler adedince ona sevap yazılır.”

Hadislerle ilgili sağlam kaynaklarda böyle bir rivayet bulunmamaktadır.

Aclûnî, halk arasında hadis olarak bilinen meşhur rivayetleri topladığı Keşfü’l-Hafâ adlı eserinde bu rivayetin Râfiî’nin Târih’inde yer aldığını belirtmekte; fakat rivâyetin sıhhat durumuna dair herhangi bir bilgi vermemektedir. (Bkz: Aclûnî, Keşfü’l-Hafâ, c: 2, s. 282)

Muhaddislerden Fettenî ise uydurma hadisleri topladığı eserinde bu rivayetin “uydurma” olduğunu belirtmektedir. (Bkz. Fettenî, Tezkiretü’l-Mevzû’ât, s. 220)

Senet açısından uydurma olduğu anlaşılan bu rivayetin metin açısından da sahih olması mümkün değildir. Zira ölmüşlerimizin ardından Kur’an okunup sevabının onlara bağışlanabileceğine dair herhangi bir ayet veya sahih hadis yoktur.

Bu konu hakkında daha geniş bilgi için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/olulerin-ruhlarina-kuran-okunur-mu.html


Etiketler: