FETVALAR

SORU:

“Her şeyin bir nuru vardır, Kur’an’ın nuru da “Kul Huvallâhu Ehad”dır. Bu rivayet doktora çalıştığım eserde “hadis” olarak geçiyor. Kaynağını tespit edemedim. Yardımcı olur musunuz?

Tarih: 11 Temmuz 2017

CEVAP:

Yaptığımız taramada bu rivayete hadis kaynaklarında rastlayamadık. Ancak bazı tefsirlerde İhlâs sûresinin isimleriyle ilgili bölümde onun bir isminin de “Nûr” olduğu belirtilirken bu rivayete yer verilmektedir.

Mesela müfessirlerden Fahreddîn er-Râzî, tefsirinde İhlâs sûresinin isimlerini sayarken bu sûrenin bir isminin de “Nûr” olduğunu söylemiş ve Nebîmizin: “Her şeyin bir nuru vardır. Kur’an’ın nuru ise Kul Huvallâhu Ehad’dır” dediği belirtilen bu rivayete yer vermiştir. (Bkz: Razi, Tefsîru’l-Kebîr, Dâru İhyâi’t-Turâsi’l-Arabî, Beyrut-Lübnan, 1999/1420, c: 11, s. 358. Ayrıca bkz: İbn Aşur, et-Tahrir ve’t-Tenvir, c: 30, s. 610)

Fakat tefsir kitaplarında dahi bu rivayetin kaynağına rastlayamadığımızı bir kez daha ifade etmeliyiz.

İhlâs sûresi ile ilgili olarak aktarılan başka bir rivayete dair cevabımızı da aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/11-defa-ihlas-suresini-okuyup-olulere-bagislamakla-ilgili-bir-hadis-var-mi.html


Etiketler: