FETVALAR

SORU:

“Bir saat tefekkür bir sene nafile ibadetten daha hayırlıdır.” şeklinde bir hadis-i şerif var mıdır? Varsa sahih midir?

Tarih: 30 Mart 2012

CEVAP:

Bu rivayet, kaynaklarda şöyle geçmektedir:

تفكر ساعة خير من عبادة سنة

“Bir saat tefekkür, bir  sene ibadetten hayırlıdır.”

Rivayete eserinde yer veren Aliyyü’l-Kârî, bu sözün Serî es-Sakatîye ait olduğunu bildirmiştir. (Bkz: Aliyyü’l-Kârî, el-Esrâru’l-Merfûa, s. 175)

Çeşitli hadis âlimleri de bu rivayetin “uydurma” olduğunu söylemişlerdir. (Bkz: Suyûtî, el-Leâli’l-Masnûa, c: 2, s. 276; Şevkânî, el-Fevâidü’l-Mecmûa, s: 251)

Sonuç olarak böyle bir hadis yoktur.


Etiketler: