FETVALAR

SORU:

"Bir yerde size gaflet isabet ederse, yerinizi değiştirin." (Ramuz, 2-249/7) hadisini açıklar mısınız?

Tarih: 13 Ağustos 2009

CEVAP:

Rivayetlere göre Hayber gazvesi dönüşünde Resûlullah ve ashabı bir yerde konaklamışlardı. Nöbetçi kalan Bilal radıyallahu anh’ın uykuya kalması sebebiyle Peygamberimiz ve beraberindekiler sabah namazını kaçırmışlardı. Bunun üzerine Peygamberimiz ashabına: “Haydi kalkın, size gaflet gelen yerinizi değiştiriniz” buyurdu ve Bilâl’e em­retti, o da ezan okudu, kamet etti ve Peygamberimiz onlara namaz kıldırdı.” (Ebu Davud, Salât, 11)

Bu hadis hakkında İmam Kurtubi’nin şunları söylediği nakledilmiştir:

“Ulema, buradaki yer değiştirme emrinin sadece olayın geçtiği yer için mi yoksa kişiye gaflet çöken her yer için mi geçerli olduğu hususunda ihtilaf etmişlerdir. Bunun yanı sıra bu yer değiştirmenin sadece Peygamberimize mi has olduğu yoksa gaflete düşen, unutan ve uykuya dalan herkesi kapsayıp kapsamadığı konusunda da ihtilaf edilmiştir. İmam Gazali, bu hadisten hareketle, olayın geçtiği o yerde namaz kılmayı mekruh kabul etmiştir. İmam Sübki ise bu konuda Gazali’ye karşı çıkıldığını söylemiştir.” (Bkz: Muhammed Zekeriyya b. Yahya el-Kandehlevî, Bezlu’l-Mechûd (talikinde), Beyrut, trs, c: 3, s.253.)

Yine bu hadisin şerhinde Mahmud Muhammed Hattab es-Sübki, “bu hadis şeytanın bulunduğu düşünülen yerleri değiştirmenin meşru olduğuna delildir” demiştir. (Sübki, el-Menhel, c: 4, s: 27)


Etiketler: