FETVALAR

SORU:

Sünnet namazları camide kılmak mı daha faziletli, yoksa evde kılmak mı?

Tarih: 15 Mart 2017

CEVAP:

Resûlullâh farz namazlarının haricindeki namazlarını mescidinde değil evinde kılar, ashabına da böyle yapmalarını tavsiye ederdi. Konuyla ilgili hadisler şöyledir:

 “Ey insanlar! Evinizde namaz kılınız. Zira farz namaz dışındaki namazların en makbulü, insanın evinde kıldığı namazdır.” (Buhârî, Ezân 81, İ’tisâm 3)

 “Namazınızın bir kısmını evlerinizde kılınız da oraları kabirlere çevirmeyiniz.” (Buhârî, Salât, 52, Teheccüd, 37; Ebû Dâvûd, Salât, 199, Vitir, 11; Tirmizî, Salât, 213; Nesâî, Kıyâmü’l-Leyl, 1.)

 “Biriniz farz namazını mescitte kıldığı zaman, o namazından evine de bir pay ayırsın. Zira Allah Teâlâ bu namaz sebebiyle evinde hayır yaratır.” (Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 210; İbni Mâce, İkâmet 186.)

Nâfile namazları evlerde kılmanın çeşitli sebepleri vardır. Bunlardan biri, evlerin şerefini artırmak, oraları bereketlendirmektir. Çok önemli bir diğer sebep de evlerde kılınan namazın, insanın manevi dünyasını alt üst eden riya ve gösterişten insanı korumasıdır. Resûlullâh’ın evinin mescide bitişik olduğu halde sünnet namazları evinde kılması dikkatimizi çekmelidir.

Evlerde namaz kılmanın bir diğer hikmeti de evleri mezarlık gibi cansız ve ölü hale getirmemek şeklinde ifade edilmiştir. Ölüp de kabre girmiş kimseler için “namaz kıl!”, “Kur’an oku!” emirleri bir mana ifade etmez. Bu sebeple onlar kabristanda ne namaz kılabilirler ne de Kur’an okuyabilirler. Müslümanlar bu durumu dikkate alarak evlerini kabristana benzetmemeli, orayı içinde yatıp uyunan birer otel durumuna getirmemeli, evlerinde ibadet etmeli, namaz kılıp Kur’an okumalıdırlar. (M. Yaşar Kandemir, İ. Lütfi Çakan, Raşit Küçük, Riyâzu’s-Sâlihin Tercümesi ve Şerhi,  Erkam Yay., 2006, c: 5, s: 332-333, 1132 numaralı hadisin açıklaması.)

Bunun yanı sıra sünnet namazları camide değil de evinde kılan bir Müslüman camiye gidemeyen eş, anne, baba, dede, çocuk gibi aile fertlerine de güzel bir örnek olur. Bu sayede onlara namazı nasıl kılacaklarını göstermesinin yanı sıra namaz vaktinin girdiğini ve onların da namaz kılmaları gerektiğini hatırlatmış olur.

KAYNAK: Yahya Şenol-Enes Alimoğlu, İnsanlık Tarihi Boyunca O Namaz, Süleymaniye Vakfı Yayınları, 3. Baskı, İstanbul, 2016, s. 156-158.

Sünnet namazlar hakkında geniş bilgi için lütfen aşağıdaki linki tıklayınız:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/farzlardan-once-ve-sonra-kilinan-sunnet-namazlarin-ayetten-delili-var-mi.html


Etiketler: