FETVALAR

SORU:

Şu hadis sahih midir: Resûlullâh (s.a.v) şöyle buyurmuştur: Sabır üçtür: Musibete sabır, tâate sabır ve günah işlememeye sabır. Musibete sabredene Allah üç yüz derece ikram eder. Her derece arası yerden göğe kadar mesafedir. Taate sabr edene altı yüz derece ihsan eder. Her derece arası yerin dibinden Arş’a kadardır. Günah işlememeye sabr edene dokuz yüz derece verir. Her derece arası yerin dibinden Arş’ın üstüne kadardır.”

Tarih: 10 Nisan 2017

CEVAP:

“Sabır üç çeşittir…” şeklinde başlayan rivayet temel hadis kaynaklarında yer almamakta, ikinci-üçüncü derece olarak tabir edilebilecek bazı hadis kitaplarında değişik şekillerde geçmektedir.

Rivayetlerden biri, Nebîmizin, Hz. Ali’ye tavsiyelerini içermekte olup İbnü’l-Cevzî senette yer alan Abdullah b. Ziyâd (İbn Sem’ân)’dan dolayı bu rivayetin “uydurma” olduğunu söylemiştir. (Bkz: İbnü’l-Cevzî, Kitâbu’l-Mevdûât, Dârul-Kütübi’l-İlmiyye, 2. Bs., Beyrut, 2003, c: 2, s. 363)

Rivayetin iki farklı versiyonu daha bulunmaktadır. Fakat İbn Arrâk bunlardan biri için “mechûl”, diğeri için “senedinde tanımadığım kişiler var” demiş, yani iki versiyonun da sahih olmadığını söylemiştir. (İbn Arrâk, Tenzîhu’ş-Şerîa, c: 2, s. 340)

Benzer bir soru-cevap için lütfen aşağıdaki linki de tıklayınız:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/allahtan-sabir-isteyen-bela-istemis-olur-diye-bir-hadis-var-mi.html


Etiketler: