FETVALAR

SORU:

Geçenlerde TV'de çıktığınız bir programda Hz. İsa'nın, Hz. İbrahim'in İshak soyundan olduğunu söylediniz. Ancak Hz. İsa babasız olarak dünyaya gelmemiş midir? Yoksa Hz. Meryem mi Hz. İshak'ın soyundan gelmektedir?

Tarih: 13 Ağustos 2009

CEVAP:

Meryem validemiz Harun aleyhisselamın soyundandır. O da İshak aleyhisselamın soyundan gelir. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

«Ey Harun’un kız kardeşi! Senin baban kötü bir adam değildi, annen de iffetsiz bir kadın değildi.» (Meryem, 19/28)

Harun’un kız kardeşi sözü, Araplarda kullanılan bir ifade tarzıdır; Harun soyundan geldiğini göstermek içindir. (Bu görüş, İbn Kesir tefsirinden Ali b. Ebî Talha ve Süddî’nin görüşü olarak verilir. Bkz: İbn Kesir, c: 5, s: 233; tahk: Seyyid Muhammed Seyyid, Vecih Muhammed Ahmed, Mustafa Fethi Abdulhakim, Seyyid İbrahim Sadık. 1426/2005, Kahire.)

Meryem sûresinde İsa aleyhisselam anlatıldıktan sonra birkaç Peygamberden de bahsedilir ve şöyle buyrulur:

“İşte bunlar Allah’ın kendilerine nimetler sunduğu peygamberler; Âdem’in soyundan, Nuh ile beraber taşıdıklarımızdan; İbrahim ve İsrail’in (Yakup’un) neslinden ve doğru yola erdirdiğimizden, seçip beğendiklerimizdendirler. Rahman’ın ayetleri onlara okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.” (Meryem, 19/58)

İşte bu ayet de İsa aleyhisselamın İshak aleyhisselamın soyundan olduğunu gösterir.


Etiketler: