FETVALAR

SORU:

İsa aleyhisselamın yükseltilmesi hakkında sormak istiyorum. Âl-i İmrân sûresinin 55. ayeti ile Nisâ sûresinin 158. ayetinde İsa aleyhisselamın Allah katına yükseltilmesinden bahsedilir. Yükseltilen onun bedeni midir, ruhu mu?

Tarih: 28 Eylül 2009

CEVAP:

Yükseltilen beden değil, ruhtur. Ölen her müminin ruhu yükseltilir. Yükseltilmeyecek olanlar kâfirlerin ruhlarıdır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Ayetlerimiz karşısında yalana sarılan ve büyüklük taslayanlar var ya onlara göklerin kapıları açılmayacak, gemi halatı iğne deliğinden geçinceye kadar da Cennet’e giremeyeceklerdir. Suçluları işte böyle cezalandırırız.” (A’râf, 7/40)

İsa aleyhisselamın ruhu da yükseltilmiştir. Peygamberimiz vefat ederken son sözü şu olmuştu:  “Allahım! Refik-i A’lâ’da…” Yani “cennetin en yüksek yerinde olmak isterim”. (Buhârî, Megâzî, 84)

Şehitlerin ruhu cennet bahçelerinde olacaktır. Bu konuda Yâsîn sûresine bakalım:

“Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve «Ey halkım! Elçilere uyun.

Doğru yolda olan ve sizden bir ücret de istemeyen şu kişilere uyun.» dedi.

«Benim neyim var ki, beni yaratana kulluk etmeyeyim? Üstelik ona döndürüleceksiniz.»

«Ondan önce bir kısım ilahlar edinir miyim? Eğer Rahman bana bir zarar vermek isterse, onların şefaatinin faydası olmaz, onlar beni kurtaramazlar da.»

«O zaman apaçık bir sapıklık içinde olurum.»

«Bakın, ben Rabbinize inandım, beni dinleyin.»

(Adamı öldürdüler) Ona “Haydi gir Cennete!”dendi. Dedi ki:”Keşke halkım durumumu bilseydi; Rabbimin beni bağışladığını ve ikram ettiği kişilere kattığını bir bilselerdi!” (Yasin, 36/20-27)

Bütün müminlerin ruhu cennet bahçelerinde olacaktır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Melekler, iyi durumdayken vefat ettirdikleri kişilere; “selam size” derler. “yapmış olduğunuz şeylerin karşılığı olarak cennete girin.” (Nahl, 16/32)

Buradaki cennet, Ahirette girilecek cennet değildir. Çünkü ilgili ayetlerden hiçbiri orada ebedi kalmaktan bahsetmez. Burası kabirdeki cennet, yani cennet bahçelerinden bir bahçedir.

BEDEN YÜKSELTİLMEYECEK, TOPRAK OLACAKTIR.

Kur’ân’da bedenle ilgili olarak şöyle buyurulur:

“Yeryüzünde yaşayacaksınız, orada öleceksiniz, yine oradan çıkarılacaksınız.” (A’râf 7/25)

“Sizi topraktan yarattık, ona geri vereceğiz ve sizi bir kere daha ondan çıkaracağız.” (Tâhâ, 20/55)

Bu ayetlerde Peygamberler istisna edilmemiştir.

Allah Teâlâ İsa aleyhisselama, Seni o kâfirlerden arındıracağım.” (Âl-i İmrân, 3/55)” dediği için onun cesedini düşmanlarına teslim etmemiştir. Buna benzer bir olay, Allah’ın Elçisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hayatta iken yaşanmıştır. O, gözcü olarak on kişiyi görevlendirmiş ve başlarına Âsım b. Sâbit’i komutan yapmıştı. Bunlar Usfan ile Mekke arasındaki küçük bir tepede yüz kadar okçu tarafından kuşatılmış, Âsım ile berberindekilerden yedi kişi öldürülmüş, üç kişi de esir düşmüştü.

Asım, Bedir savaşında Kureyş’in büyüklerinden birini öldürdüğünden bu olayı duyan Mekkeliler, cesedinden bir parça getirmesi için adamlar göndermişler ama Allah Teâlâ cesedin üzerine arıları gölgelik gibi yapmış, onu korumuşlar ve gelenler ondan herhangi bir şey almayı başaramamışlardır.” (Buhârî, Megâzî, 28)


Etiketler: