FETVALAR

SORU:

Meşhur bir hoca Mâide sûresinin 117. ayetteki teveffî kelimesinin "ruhu ve bedeni ile birlikte almak, yükseltmek" anlamına geldiğini söylüyor. Delil olarak da "Yahudiler İsa'yı ne öldürdüler ne de astılar. Allah onu kendi nezdine yükseltti." ayetini gösteriyor. Burada "kendi nezdine yükseltti" dediğine göre Mâide 117. ayet de ölmek değil; ruh ve bedenen yükseltmek anlamına gelir diyor. Bunun doğruluk ihtimali nedir?

Tarih: 01 Kasım 2018

CEVAP:


Etiketler: