FETVALAR

SORU:

Mirac hadisesi ile ilgili verilen bilgilere göre her gök katında bir ya da iki peygamber yer almakta. Bu bilgiler sağlam kaynaklarda geçmekte midir? Ayrıca neden sadece bu peygamberler var ve diğer peygamberlerin de böyle gök katlarında makamları var mıdır?

Tarih: 09 Temmuz 2010

CEVAP:

Bununla ilgili bilgiler Buhari, Müslim gibi sahih hadis kitaplarında yer almaktadır. Adı geçen peygamberlerin dünyadaki makamlarına göre o makamlarda bulundukları söylenmektedir. Bunun dışında bir bilgiye rastlayamadık.

Rivayetlere göre yedi kat gökte bulunan peygamberler şunlardır: Birinci kat semada Âdem aleyhisselam, ikinci kat semada Yahya aleyhisselam ile İsa aleyhisselam, üçüncü kat semada Yusuf aleyhisselam, dördüncü kat semada İdris aleyhisselam, beşinci kat semada Harun aleyhisselam, altıncı kat semada Musa aleyhisselam ve yedinci kat semada İbrahim aleyhisselam. (Buhari, Menâkıbu’l-Ensâr, 42)


Etiketler: