FETVALAR

SORU:

Şafii mezhebine göre namaz kılan biri son teşehhüdde oturmadan kalkarsa rükuya varmadan mı dönmesi lazım yoksa secdeye varmadan önce mi dönmesi lazım?

Tarih: 20 Ağustos 2009

CEVAP:

4 rekâtlı bir namazda beşinci rekâta kalkanlar ile ilgili olarak Şafii mezhebinin görüşleri kısaca şöyle sıralanabilir:
 
“Eğer beşinci rekâtta teşehhüd yapmış ve selam verdikten sonra hatırlamışsa Peygamberimizin yaptığı gibi *  sehiv secdesi yapar.
 
Teşehhüdü okuduktan sonra fakat selam vermeden önce hatırlarsa sehiv secdesi yapar, sonra selam verir.
 
Beşinci rekâtın teşehhüdünden önce hatırlarsa ve dördüncü rekâtta da teşehhüdde bulunmadıysa hemen oturur, teşehhüdde bulunur, sonra sehiv secdesi yapar ve selam verir…” (Ebu’l-Hüseyn Yahya b. Ebi’l-Hayr b. Sâlim el-İmrânî, el-Beyân fî Mezhebi’l-İmami’ş-Şâfiî, Dâru’l-Minhâc, Beyrut, 2000, c: 2 s: 333) 
 
* Abdullah ibn Mes’ûd radıyallahu anh şöyle demiştir:
 
(Bir defasın­da) Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selem öğle namazını beş rekât kıldırdı. Kendisine: Na­mazda artırma mı yapıldı? diye soruldu. Rasûlullah: “Ne oldu, neden sordunuz?” buyurdu. Sahâbî: “Namazı beş rekât kıldırdınız da”, dedi. Bunun üzerine Resûlullah, selâm verdikten sonra (yanılma­dan dolayı) iki defa secde etti” (Buhari, Sehv, 2; Müslim, Mesâcid, 89 (572).


Etiketler: