FETVALAR

SORU:

Kadınlardan nebî gelmiş midir? Gelmediyse bunun sebebi ne olabilir? Cenab-ı Hak böyle istemiş deyince “sıkışınca hemen bu yollara başvuruyorsunuz” gibi tepkiler alabiliyoruz. Yani dinden, diyanetten uzak insanlar bu konuda akli bir açıklama bekliyor. Neler söyleyebilirsiniz?

Tarih: 02 Aralık 2010

CEVAP:

Aşağıdaki ayetlere göre bütün nebîlerin erkek olduğu açık bir şekilde anlaşılmaktadır:

“Senden önce elçi gönderdiklerimiz, sadece kendilerine vahyettiğimiz erkeklerdi. Bilmiyorsanız o Zikri bilenlere sorun.” (Nahl, 16/43)

“Senden önce gönderdiğimiz elçiler sadece vahyettiğimiz erkeklerdi. Bilmiyorsanız o Zikri bilenlere sorun.” (Enbiyâ, 21/7)

Bu ayetlerdekiehl-i zikr”, önceki ilahi kitaplarda uzmanlaşmış kimselerdir. Bunun böyle olduğunu onlar da bilirler.

Bir konuda konuşurken öncelikle bizlerin Müslüman yani Allah’a teslim olmuş kişiler olduğumuz gerçeğini hatırlatmanız gerekir. Yani Allah Teâlâ her ne yaparsa yapsın, sebebini ister açıklasın ister açıklamasın bizler ona teslim olmuş insanlarız. Evet, hikmetleri aramamız da yanlış değildir ama bu konuda zaman zaman tatmin de olamayabiliriz. Fakat her halükarda “kul” olduğumuz için Allah Teâlâ ne demişse “işittik ve itaat ettik” der, geçeriz.

Kadınlardan niçin nebî gelmediğini merak edenler, Kur’an’da hayat mücadeleleri anlatılan nebîlerin kıssalarını okumalıdırlar. O zorlu şartlarda erkeklerin bile neler çektiklerini bilseler, o ortamda kadınların neler yapabileceğini az çok anlayabilirler. Yani nebîlik fıtrat olarak da kadınlara uygun görünmemektedir. Bundan dolayıdır ki Allah Teâlâ, müşriklerin utançlarından diri diri gömdükleri ama Allah’a isnad etmekten çekinmedikleri kız çocuklarından bahsederken şöyle buyurmuştur:

“Onlar süs içinde yetiştirilip de mücadeleye gelince beceremeyecek olan (kız çocukların)ı O’na yakıştırıyorlar öyle mi?” (Zuhruf, 43/18)

Bu ayet kadınların “genelde” bu gibi zorlu mücadeleler için erkeklere göre daha zayıf olduklarını belirtmesi bakımından büyük önem taşımaktadır. En zorlu görevlerden biri olan nebîlik göz önünde bulundurulduğunda bunun için neden erkeklerin tercih edilmiş olduğu anlaşılmaktadır.


Etiketler: