FETVALAR

SORU:

Kur’an’da Hz. İsa’nın Hz. Musa’dan sonra geldiğine dair deliller nelerdir? Bu kadar net peygamber sıralaması neye göre yapılıyor?

Tarih: 04 Nisan 2019

CEVAP:

Allah Teâlâ nebîler hususunda bilmediğimiz konuları ehl-i zikre yani önceki vahiyleri iyi bilenlere sormamızı istemiş, şöyle buyurmuştur:

Senden önce elçi gönderdiklerimiz, sadece kendilerine vahyettiğimiz erkeklerdi. Bilmiyorsanız o Zikri bilenlere sorun!” (Nahl, 16/43)

Ayrıca Kur’an’da İsa’nın (a.s) tüm nebîlerin ardından geldiğini haber veren ayetler de vardır. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

Nuh’u ve İbrahim’i elçi olarak gönderen biziz. İkisinin soyundan gelenlere de nebilik ve kitap verdik. O iki soydan gelenlerin bir kısmı doğru yoldadır, bir çoğu da yoldan çıkmıştır.  Sonra onların izlerini takip eden elçilerimizi peş peşe gönderdik; hepsinin ardından Meryem oğlu İsa’yı gönderdik ve ona İncil’i verdik. Ona uyanların gönüllerine şefkat ve iyilik duyguları yerleştirdik. Ama kendilerine yazmadığımız bir ruhbanlık uydurdular. Niyetleri sadece Allah’ın rızasını kazanmaktı; fakat onu gereği gibi yapmadılar. İçlerinde inanıp güvenmiş olanlara ödülünü veririz; ama çoğu yoldan çıkmıştır.” (Hadîd, 57/26, 27)

“Sonra onların izinden Meryem oğlu İsa’yı, önündeki Tevrat’ı tasdik etsin diye gönderdik. Ona da içinde bir rehber ve nur olan İncil’i, önündeki Tevrat’ı tasdik etsin, çekinerek korunanlar için bir rehber ve doğru bilgi (öğüt) olsun diye verdik.”
(Mâide, 5/46)


Etiketler: