FETVALAR

SORU:

Yusuf sûresi 70-76. ayetlerde anlatılan olayda melikin kanunlarına göre Hz. Yusuf'un kardeşini alıkoyması için hile yapmasını ve kardeşini hırsız konumunda göstermesini nasıl değerlendirmemiz lazım?

Tarih: 15 Temmuz 2016

CEVAP:

İlgili kıssada hileden ziyade bir planın varlığından söz etmek daha doğru olur. Nitekim Yusuf sûresi 76. ayette bu planın Allah’ın öğretmesi ile gerçekleştiği ifade edilmiştir. Ayrıca 69. ayette Yusuf’un kardeşini (Bünyamin) de bundan haberdar ettiği anlaşılmaktadır. Yine aynı sûrenin 83 ve 87. ayetlerinde Yakup (a.s.)’ın Yusuf ve Bünyamin hakkında dile getirdiği ifadeler, onun da bazı şeylerden haberdar olabileceğini ima etmektedir. Dolayısıyla Yusuf, Bünyamin ve Yakub (a.s.) açısından kıssanın bu bölümünde herhangi bir hak ihlali gözükmemektedir. Aksine, Yusuf’un kardeşlerinin Yusuf ve babalarına karşı işlemiş oldukları haksız fiilin karşılık bulması söz konusudur. Şöyle ki:

Yusuf’un kardeşleri kendi aralarında plan yaparak Yusuf’u babalarından almışlardı. Onlar Yusuf’u koruyacaklarına dair babalarına söz verdiler; ancak sözlerinde samimi değillerdi. Nitekim sözlerinin sonunda hiç rahatsızlık duymadılar. Babalarına geldiklerinde son derece rahattılar. (Bkz: Yusuf, 12/7-18)

Kardeşlerinin bu planlı eylemlerine karşılık Yusuf (a.s.) da aynı şekilde plan kurarak Bünyamin’i onlardan aldı. Onlar, Bünyamin’i koruyacaklarına dair babalarına samimi olarak söz vermişlerdi. (Bkz: Yusuf, 12/63-66) Sonuçta sahte sözlerinin cezasını, samimi sözlerini yerine getirememenin acısıyla ödediler. Böylece yaptıkları misliyle karşılık bulmuş oldu.

Dr. Suat Erdoğan


Etiketler: