FETVALAR

SORU:

Kur'an'da Yuşa Peygamber'in adı geçmiyor. Gerçekten Yuşa adında bir peygamber var mıydı?

Tarih: 28 Nisan 2014

CEVAP:

Yûşa’ (as)’ın, İsrailoğulları’na gönderilen nebîlerden olduğu kabul edilir. İsrailoğulları, Firavun’dan kurtulduktan sonra Kenan’a giderlerken Yûşa’ın Musa aleyhisselam ile birlikte olduğu, Mâide sûresi 23. ayette sözü edilen iki kişiden birinin ve Kehf suresi 60. ayette Musa’nın genç yardımcısı olarak bildirilen kişinin o olduğu kabul edilir.

Kur’an’da adı zikredilmeyen  Yûşa’ hakkındaki bilgiler genel olarak Tevrat’a dayanmaktadır (Bkz. Sayılar, 13/8; Tesniye, 32/44; Çıkış, 33/11). Tevrat’ta ondan Musa’nın yanında olan ve Musa öldükten sonra İsrailoğulları’nı kendilerine vaat edilen topraklara sokan kişi olarak bahsedilir.

Net bir şey söylemek zor olsa da Yûşa’ın nebî olma ihtimali vardır. Nebî değilse bile en azından Musa aleyhisselama iman etmiş salih bir kişidir.

Ayrıntılı bilgi için bkz: Ömer Faruk Harman, ” Yûşa'”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c: 44, s. 43-45.


Etiketler: