FETVALAR

SORU:

A’râf sûresi 109 ve 110. ayetlerde “Firavun’un kavminden ileri gelenler, dediler ki: “Şüphesiz bu adam usta bir sihirbazdır.” “Sizi yerinizden çıkarmak istiyor.” Firavun, ileri gelenlere, “Ne dersiniz?” dedi.” Buyurulmaktadır. Şuarâ sûresi 34 ve 35. ayetlerde ise Firavun, çevresindeki ileri gelenlere, “Şüphesiz bu, bilgin bir sihirbazdır” dedi. “Sizi, yaptığı sihirle, yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?” buyurulmaktadır. Yani aynı cümleler A’râf sûresinde Firavun’a, Şuarâ sûresinde Firavun’un danışmanlarına izâfe edilmektedir. Bir Alman yazar, kitabında Müslümanlara saldırmak amacıyla bu ayetleri delil getirerek şu cümleleri kullanmaktadır: “Müslümanlar bu kitabı, itinayla tutulmuş bir vahiy tutanağı olduğunu iddia etmekteler ve İncillerin de bu düzeyde olmadığını vurgularlar. Hâlbuki tek tek incelemeye tabi tutsalar izahı zor olan çelişkili durumlarla kendileri de karşılaşacaklardır.” Buna nasıl cevap verirsiniz?

Tarih: 04 Şubat 2011

CEVAP:

“Sizi, yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?” sözü, her iki ayette de Firavun’a aittir. Çeviri yapanları yanıltan, Arapçadaki bir kurala dikkat etmemeleridir. Arapçada, kim olursa olsun tek kişiye “siz” diye hitap edilmez. Firavun tek kişi olduğu için “siz” kelimesi burada, ancak onun tarafında ve çevresinde yer alan kişilere hitaben söylenebilir.

“Bu, bilgin bir sihirbazdır” sözü ise A’râf sûresinde Firavun’un çevresindekilere, Şuarâ sûresinde ise Firavun’a aittir. Burada ciddi bir telaş görülüyor. Firavun ve çevresi, onun yaptığının sihir olmadığını anladıkları halde “sihir” diyerek birbirlerini teselli etmektedirler.

Sihirbazlıkla uğraşan kimselerin Firavun gibi güçlü bir hükümdara bir şey yapamayacağı açık olduğu halde onun; “Sizi, yaptığı sihirle, yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne dersiniz?” diyerek çevresini yanına çekme çabası, büyük bir korkuya kapıldığını da gösterir. Onun bu korkusu, davranışlardan okunabilir:

“Firavun’un kavminden itibarlı kişiler dediler ki. Bu gerçekten bilgin bir sihirbaz!

(Firavun): Sizi ülkenizden çıkarmak istiyor; ne emredersiniz?” (A’râf, 7/109-110)


Etiketler: