FETVALAR

SORU:

En’âm suresinin 143 ve 144. ayetlerinde geçen “8 çift hayvan” kavramını açıklar mısınız? Yani niçin birer çift deve veya koyun değil de ikişer çift oluyor, izah eder misiniz?

Tarih: 26 Eylül 2011

CEVAP:

O ayetlerde kullanılan kelime, “zevc” (زوج) kelimesinin çoğulu olan “ezvâc” (ازواج)‘tır. Bu da birçok mealde yanlış olarak tercüme edildiği gibi “çift” değil, “eş” manasına gelir. Yani orada dişili-erkekli olmak üzere koyun, keçi, sığır ve deve gibi dört farklı hayvandan bahsedilmektedir. Bu da 4 x 2 = 8 eder. Eğer meallerde olduğu gibi 8 çift olmuş olsa 8 x 2 = 16 hayvan olması gerekirdi ki ayette böyle bir şeyden bahsedilmemektedir.

İlgili ayetlerin tarafımızdan yapılan meali şöyledir:

“Sekiz eş: Koyundan iki, keçiden iki… De ki: “(Allah) iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa dişilerin dölyataklarındaki yavruları mı haram kıldı? Eğer doğru kimselerseniz bilerek söyleyin.

Deveden iki, sığırdan iki… De ki: “(Allah) iki erkeği mi, iki dişiyi mi, yoksa dişilerin dölyataklarındaki yavruları mı haram kıldı? Allah böyle buyururken yanın da mıydınız?” İnsanları bilgisizlikleri sebebiyle saptırmak için Allah’a iftira edenden daha zalimi kim olabilir? Allah, zalimler takımını yola getirmez.” (En’âm, 6/143-144)


Etiketler: