FETVALAR

SORU:

Bugün bazı Müslümanlar adak olarak tavuk, horoz kesmekteler. Bu bir eski Yahudi geleneği midir?

Tarih: 01 Aralık 2009

CEVAP:

Kur’an-ı Kerim’in 22. suresi olan Hacc suresinin 28 ve 34. ayetlerine göre kurban edilecek olan hayvanların en’âm cinsinden olması şarttır. En’âm suresinin 143 ve 144. ayetlerinde bunların koyun, keçi, sığır ve devenin erkeği ve dişisi oldukları açıklanmıştır. Bu hayvanların dışında hiçbir hayvandan kurban olmaz.

Bazı Müslümanların tavuk ve horoz adamalarının kaynağının net olarak bilinmesi mümkün değildir. Fakat normalde küçük ve büyükbaş hayvanların dışında kümes hayvanlarından sadece kumru ve güvercin gibi kuşların kurban edilebildiği Yahudilikte buna yakın bir gelenek bulunmaktadır. Bu geleneğe göre Yom Kipur gününden evvelki gün yetişkin bir Yahudi bir kümes hayvanını (erkekse bir horoz, kadınsa bir tavuk) alır ve hayvanı boynundan tutarak başının üstünden üç kez döndürerek şöyle der: “Bu benim keffaretim, fidyem, telafimdir. Bu horoz (tavuk) ölecektir. Fakat ben uzun ve mutlu bir yaşam süreceğim.” Ondan sonra hayvan kesilir ve fakirlere verilir veya değerince bağışta bulunulur.”

Kapara-Kaparot adı verilen bu gelenek, Tevrat’taki kurban konusu ile ilgili olmayan ve inanışa göre kişinin çeşitli vesilelerle işlemiş olduğu günahlarla ilgili olarak pişmanlık duygusunu ifade etmek için horoz misali bir hayvan kestirip sadaka vermesidir. Kapara bir dini vecibe değildir, bir geleneği ifade eder. (Bkz: Yusuf Besalel, “Kapara-Kaparot”, Yahudilik Ansiklopedisi, Gözlem Gazetecilik, c: 2, s: 309-310)


Etiketler: