FETVALAR

SORU:

Kur’an niçin Arapça olarak inmiştir? Bu, onun evrensel olmasına engel değil midir?

Tarih: 05 Şubat 2016

CEVAP:

İnsanlara ulaştırılması amacıyla Melek Cebrail vasıtasıyla Kur’an’ın indirildiği ilk muhatap Muhammed Mustafa sallallâhu aleyhi ve sellemin kendisi ve vahyin ilk muhatapları Arap olduğu için Kur’an da Arapça olarak indirilmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“Biz, her elçiyi kendi toplumunun dili ile gönderdik ki onlara açık açık anlatsın…” (İbrahim, 14/4)

Vahyin ilk muhatabı olan Araplara Arapça olarak hitap edilmesinden daha tabii bir şey beklenemez. Fakat bu, Kur’an’ın evrensel olma özelliğine engel teşkil etmez. Kaldı ki Kur’an’ın birçok ayetinde herkes için geçerli olacak “Ey insanlar!” ve “Ey iman edenler!” çağrısı yapılmakla birlikte hiçbir ayette “Ey Araplar!” çağrısı yoktur.

Ayrıca aşağıdaki ayetler Nebîmizin tüm insanlara elçi olarak gönderildiğini, dolayısıyla onun mesajının da evrensel olduğunu gayet açık bir şekilde göstermektedir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

“(Ey Resûlüm!) Biz seni bütün insanlara müjde verici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmiyorlar.” (Sebe, 34/28)

“De ki: Ey insanlar! Ben Allah’ın size, hepinize gönderdiği elçiyim. Göklerin ve yerin hâkimiyeti onun elindedir. Ondan başka ilah yoktur…” (A’râf, 7/158)

Bu Kur’an bana vahyedildi ki sizi ve ulaştığı herkesi onunla uyarayım.” (En’âm, 6/19)

Bütün âlemi uyarmak üzere kuluna Furkân’ı indiren (Allah) ne yücedir! (Furkân, 25/1-2)

 

KAYNAK: Yahya Şenol, “Bize Soruyorlar”, Kitap ve Hikmet Dergisi, Ocak-Mart 2016, Sayı: 12, s: 99.


Etiketler: