FETVALAR

SORU:

Bakara 29. ayette Allah Teâlâ’nın önce yeri ve yerdekileri, daha sonra da gökyüzünü yarattığı buyurulmaktadır. Naziat sûresi 27-32. ayetlerde ise önce gökyüzünü, ondan sonra yeri ve yerdekileri yarattığı bildirilmektedir. Birkaç internet sitesinde ateistler bu ayetleri örnek vererek Kur’an’ın kendisiyle çeliştiğini iddia etmektedirler. Elimizdeki meallere baktığımızda manalar gerçekten de böyle verilmiş. Bu konuyu açıklar mısınız?

Tarih: 07 Şubat 2011

CEVAP:

Önce şunu belirtmeliyiz ki meallerde hata ve çelişkiler olabilir; ama Kur’an’ın metninde asla ve asla hata ve çelişki bulunmaz.

Arapçadaki ثُمَّ sümme” edatı her zaman Türkçedeki “sonra” manasında kullanılmaz. Bunun “aynı zamanda”, “bu esnada”, “bununla birlikte”, “bir de” gibi manaları da vardır. Nâziât sûresinin 30. ayetinde بَعْدَ ذَلِكَ ba’de zâlike: bundan sonra” ibaresi kullanıldığı için yerin döşenmesinin kâinatın yaratılmasının tamamlanmasından sonra olduğu anlaşılmaktadır. Bakara sûresi 29 ve Fussilet sûresi 11. ayetlerde meallerde “sonra” diye tercüme edilen ثُمَّ sümme” edatına bu edatın yukarıda sayılan manalarından herhangi biri verilince mana doğru olacaktır.

Buna göre Bakara sûresinin 29. ayetinin meali şöyle olmalıdır:

“O, yerde olan her şeyi sizin için yaratandır. O, bununla birlikte göğe yönelmiş ve onları yedi gök olarak düzenlemiştir. O her şeyi bilir.”

Durum böyle olunca Kur’an’ın kendisiyle çeliştiği iddiası da boşa çıkmaktadır.

Kur’an’da çelişki bulunduğunu iddia edenlerin verdikleri bir başka örneği aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz:

www.fetva.net/yazili-fetvalar/araf-109-110-ayetlerle-suara-34-35-ayetler-arasinda-bir-celiski-mi-var.html


Etiketler: