FETVALAR

SORU:

Son zamanlarda Besmele "RAHMAN RAHİM ALLAH ADINA" şeklinde tercüme edilmeye başlandı. Bu tercüme sizce doğru mudur?

Tarih: 19 Ağustos 2009

CEVAP:

Besmelenin bu şekilde tercüme edilmeye başlanması Batı’nın tesiri iledir. Besmele bu şekilde tercüme edilemez. Çünkü hiç kimse Allah adına iş yapamaz, buna kimsenin yetkisi yoktur. Allah’ın adıyla iş yapmak başkadır, Allah adına iş yapmak başka! İkisi aynı şeyler değildir. Besmele’nin bizce en doğru tercümesi şöyledir: “İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla.” Bununla ilgili olarak Kur’an Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar kitabımızın ilgili bölümünü aşağıya alıntılıyoruz:

“Besmele diye bilinen “Bismillahirrahmanirrahim“, Türkçeye farklı şekillerde tercüme edilmiştir. Fark, Rahmân ve Rahîm kelimelerinden kaynaklanmaktadır. Bunlar rahmet kökünden türetilmiştir. Rahmet, iyilik ve ikramı gerektiren incelik anlamınadır. Ama bazen yalnız incelik, bazen de yalnız iyilik ve ikram anlamında kullanılır. Allah’ın özelliği olarak kullanılınca sadece iyilik ve ikram anlamı kast edilir. (Ragıb el-İsfahânî, Müfredât, رحم mad.)

Rahmân, “rahmeti her şeyi kuşatan” demektir. Bu özellik Allah’tan başkasında olmaz. Rahîm ise “rahmeti bol” demektir. Rahmet bolluğu Allah’ın dışındaki varlıklarda da olabilir. Bu sebeple rahîm sıfatı Kur’ân’da Peygamberimiz için de kullanılmıştır. Allah Teâlâ şöyle buyurur:

“Size kendi içinizden bir elçi geldi. Sizi sıkıntıya sokan her şey onu da sıkar. O size pek düşkündür. Müminlere karşı çok şefkatli ve rahimdîr.‏” (Tevbe 9/128)

Rahmân“ı Türkçeye “iyiliği sonsuz” diye çevirdik. Çünkü Allah’tan başka kimsenin iyiliği sonsuz olamaz. “Rahim“i de “ikramı bol” diye çevirdik. Çünkü bu özellik insanlarda da olabilir. Sonunda Besmelenin Türkçe tercümesi şöyle oldu:

“İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah’ın adıyla”

Bize göre bu tercüme en doğru tercümedir.” (Abdulaziz Bayındır, Kur’an Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar, Süleymaniye Vakfı Yayınları, 2. Bs., İstanbul, 2007, s: 33-34)

www.fetva.net/goruntulu-fetvalar/iyiligi-sonsuz-olan-allahin-ikrami-da-sonsuz-olmaz-mi.html


Etiketler: