FETVALAR

SORU:

Tarihte Kur’an-ı Kerim’in ilk Türkçe çevirisini kim / kimler yapmıştır?

Tarih: 11 Aralık 2009

CEVAP:

Kur’an-ı Kerim’in tercüme edildiği en eski dillerden biri Türkçe’dir. Kur’an’ın Türkçe tercümelerinin en eski tarihi olarak hicrî 4-5. asırlar (miladi 10-11.) gösterilmektedir. Bu dönemde Türkler Uygur alfabesini kullanıyorlardı. Bu bakımdan ilk Türkçe Kur’an tercümeleri Uygurca olmalıdır.

İlk olarak yapılanlar satır arası tercümelerdir. Müellifleri ise belli değildir. Bunlar tam tercüme değildir. Arap harfleri ile yapılan ilk tam Kur’an tercümesi daha önce Farsça tercüme heyetinde yer alan Türk âlimler tarafından hicrî 5. Yüzyılda yapılmıştır.

Konu hakkında çok daha detaylı bilgi almak isterseniz size bir kitap tavsiye ederiz:

Hidayet Aydar, Kur’an-ı Kerim’in Tercümesi Meselesi, İstanbul, Kur’an Okulu Yayıncılık, 1996. Aynı yazarın Diyanet İslam Ansiklopedisi’nin “Kur’an” maddesindeki “Kur’an’ın Tercümesi” bölümüne de başvurulabilir. (Diyanet İslam Ansiklopedisi, c: 26, s: 404-409)


Etiketler: